Temporärt vilande bolag, anmäl till nyhetsbbrev för besked om uppstart…

Cirkulationssystemet till pool

I en privat pool ska vattenmängden passera reningsverket tre till fyra gånger per dygn och samtidigt värmas upp.
Vi kallar den processen för ett cirkulationssystem.

Så här går det till

Vattnet lämnar poolen via ett eller flera bräddavlopp för att befria ytvattnet från skräp som ännu flyter.

I bräddavloppets mynning finns en flottör som automatiskt ställer in sig efter vattennivån och dessutom gör att strömningshastigheten på ytvattnet ökar.
I bräddavloppet finns en korg som fångar upp löv och annat skräp. Om poolen har en djupdel brukar man komplettera med ett bottenavlopp så att det inte bildas några fickor med stillastående vatten.

Bottenavloppet används inte vid tömning av poolen. Då är det bättre med en tillfälligt inlånad länspump eller sughävert. I andra VVS-sammanhang används bräddavlopp för tömning av överskottsvatten. I pooler uppstår oftast inte det problemet eftersom regnvattnet successivt dunstar bort. Det skräp som hinner sjunka till botten måste sugas upp med en bottensug, ett slags dammsugare som finns i både manuell och automatisk version.

Sugslangen kopplas till bräddavloppet och på sugslangens andra ände sätts ett bottensughuvud som manövreras över botten med hjälp av en teleskopstång.
Vår automatiska bottensug sköter sig själv på poolbotten. Bräddavlopp placeras i allmänhet i centrum av ena kortsidan. Bräddavloppet byggs in i poolväggen så bara mynningen är synlig.

Pump

Pumpen är poolens hjärta. Den skapar det sug som gör att vattnet förs från bräddavloppet och sedan trycker den vattnet via filter och värmare tillbaka till
poolen. Pumpen ska dimensioneras med hänsyn till filter- och poolstorlek samt badfrekvens. Den bör placeras så nära poolen som möjligt, i ett separat utrymme. Lämpligast är att placera den under poolens ytnivå. Är du tvungen att placera den högre behövs en backventil.

Filter

Från pumpen trycks vattnet vidare genom ett filter. Filtrets funktion är att fånga upp mindre partiklar. Vattnet pressas igenom en bädd av fin sand eller ett filtermedia av polyesterväv, beroende på vilken filtreringsprincip man valt. Allt eftersom skräp fastnar i filtret blir detta smutsigare och det blir svårare för vattnet att ta sig igenom filterbädden.

Det märker du genom att filtrets manometer visar ett högre mottryck. Efter en tid måste filtret rengöras.
Sandfiltren backspolas, vattnet får gå baklänges genom filtersanden och skräpet avleds till avloppsbrunn, dike eller infiltreras i marken. I polyesterfilter tas hela filterelementet ut och tvättas av. Ju större filter du valt desto bättre blir reningen, och intervallerna mellan rengöringarna blir längre.

Pooluppvärmning

Efter filtret ska vattnet passera en värmare för att få önskad temperatur. Vi har flera intressanta alternativ att välja mellan.

Elvärme

Är huset eluppvärmt är valet givet, men elvärme är ett bra alternativ även för det oljeuppvärmda huset.
För upp till 4 x 8 meters övertäckt pool gäller minst 6 kW.
För 5 x 10 meters rekommenderar vi minst 9 kW. Vill du bada tidigt på våren och sent på hösten bör du välja en högre effekt.

img-1

Poolvärmeväxlare

För dej som har olje-, kombinationspanna eller värmepump kan värmeväxlare för hetvatten vara ett bra alternativ.
Pool- och hetvatten passerar växlaren i separata flöden och värme överförs från hetvattenkretsen till poolvattenkretsen.

img-2

Poolvärmepump

Våra poolvärmepumpar är utvecklade speciellt för swimmingpooler och ger drygt fyra gånger tillbaks per satsad krona i elförbrukning. En poolvärmepump blir en lönsam investering på sikt.

img-3

Solvärme pool

Utomhuspool passar utmärkt för soluppvärmning. Det är en investering som snart betalat sig. Tillsatsvärmare av någon form ska placeras efter solpanelerna och kommer bara att dra energi när solen inte räcker till.

img-4

Klordoserare

Klordoseraren eller microdos är en apparat som successivt doserar den mängd klor poolen behöver. Den rymmer 2 till 4 kilo långverkansklor så påfyllnad behöver bara ske någon gång per år.

img-5